Intiri AS, Nedre Skøyenvei 11, 0276 Oslo,
kontakt@intiri.no Org.nr: 829 098 652
Vilkårene og Retningslinjer omtaler din tilgang og bruk av Intiris plattform for interiørdesign og innredning ("Plattformen"). Ved å få tilgang til og være synlig på Plattformen, samtykker du til å overholde disse Vilkår og Retningslinjer. Vennligst les nøye før du tar i bruk  Plattformen.
Intiri er en samarbeidsplattform for interiørdesign og innredning, som gir interiørdesignere, arkitekter eller interiørstylister et verktøy for dialog og samhandling med kunden. Vi gjør rådgivning tilgjengelig gjennom en digital plattform og via en-til-en sparring med rådgivere. I digitale moodboards presenteres produkter fra våre samarbeidspartnere.
Interiørdesigner/arkitekter/stylister som er tilknyttet Intiri skal etter booking avtale møte med kunden og gi kunden en behagelig og trygg opplevelse med Intiri. Våre rådgivere skal lytte til kundens behov og ønsker. Rådgivningen foregår enten digitalt eller hjemmebesøk dersom rådgiveren tilbyr dette og det er avtalt mellom partene. 
Brukere på Intiri.no skal til enhver tid bruke nettsiden på en måte som ikke strider med vilkårene og retningslinjene til Intiri samt gjeldende lover og forskrifter i henhold til Norsk lov.
Man skal ikke skrive, laste opp bilder, eller på noen som helst måte ha en oppførsel som er falsk, diskriminerende, rasistisk eller som krenker andres rettigheter.
Man skal ikke bruke plattformen/nettsiden på en måte som ødelegger eller forstyrrer plattformens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.
Plattformen og nettsiden kan inneholde innhold med immaterielle og materielle rettigheter.
Du forstår og godtar at bruk av tjenesten eller nettsiden vår ikke kan brukes til å videre distribueres eller kopiere deler av nettsiden eller hele nettsiden vår.
Som bruker av plattformen Intiri.no plikter du å oppgi korrekt informasjon om deg og eventuelt andre du handler på vegne for særlig ved opprettelse av brukerkonto. Du plikter til å en hver tid påse at slik informasjon er korrekt, nøyaktig og fullstendig.
Ved mistanke om bryt av retningslinjer og vilkår ved bruk av plattformen vår har Intiri rett til å utestenge deg fra nåværende og fremtidig bruk av nettsiden vår. Dette gjelder også sletting av brukerkonto.
Ved å opprette en brukerprofil på Intiri.no godtar du at vi kan innhente, bruke og lagre informasjon om deg fra tredjeparter og offentlige register for å verifisere opplysningene du oppgir til oss eller for å hente inn ytterligere informasjon relevant for din bruk av plattformen. 
Du har ansvar for en hver tids aktivitet knyttet til din bruker. Ikke del passord og annen brukerinformasjon med andre. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerinnlogging plikter du å varsle Intiri så raskt som mulig, kontakt@intiri.no
Intiri har rett til å sende deg relevant informasjon eller varsler på ditt registrerte telefonnummer eller mail du har i våre systemer. 
Det er ikke lov å registrere en brukerprofil i et annet navn som ikke er ditt. Herunder ikke et navn som kan forveksles med en annens navn eller varemerke eller et navn som er støtende.
Bilder som lastet opp på Intiri.no må ikke være i strid med en hver tids gjeldende vilkår og retningslinjer. Du er ansvarlig for at innholdet du opplaster på Intiri.no er lovlig og relevant for tjenestens formål.
Alle bilder og annet materiell som lastes opp på Intiri.no er under Intiri AS sitt eierskap og Intiri kan bruke bilder og innhold til markedsføring og annet bruk. 
Intiri.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Intiri står ikke ansvarlig for innhold eller kontroll av disse lenker. Vi har ingen ansvar eller erstatningsplikt verken indirekte eller direkte for noe skade eller tap ved bruk av slikt innhold, verken materielle eller immaterielle. 
Alle tjenester på plattformen skal bookes og betales via Intiri.no og stripe som betalingstjeneste.
All betaling av tjenester skal betales via Intiri.no
Ved bruk av Intiri.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler vi benytter.
Intiri står ikke ansvarlig for skader på materialer før, under eller etter utført tjeneste, verken indirekte eller direkte. Intiri er ikke ansvarlig for noe som helst tap av fortjeneste eller andre tap og kostnader som kan oppstå i forbindelse med bruken av nettsiden og våre tjenester.
Intiri skal holdes uansvarlig og skadesløs fra ethvert krav/tvister mot oss fra tredjepart som følge av din bruk av nettsiden/plattformen.
Bilder som rådgivere laster opp og deler på Intiri.no med kunder må ikke være i noe som helst form for rasistiske, krenkende, mobbing, pornografisk eller som strider mot markedsføringsloven. 
Angrerett. Når du booker en designer/arkitekt/stylist på Intiri.no og når du skal gjennomføre betalingen via Stripe, bekrefter du samtidig at du ønsker å booke tjenesten, og du erkjenner at tjenesten begynner umiddelbart med ditt forhåndssamtykke. Vi gjør oppmerksom på at angreretten ikke gjelder avtaler om tjeneste dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, jf. angrl. § 22 bokstav c. Du starter tjenesten ved å utføre betalingen. Skulle du derimot ønske å klage på tjenesten etter at den er utført, sender du mail til kontakt@intiri.no og vi skal hjelpe deg.